Almenn bókhaldsþjónusta: Virðisauki, skattframtöl og ársreikningar. Rekstraráætlanir og ráðgjöf.

ÞjónustaHafa samband

Almenn

Bókhaldsþjónusta

Til almennrar bókhaldsþjónustu telst öll vinna er snýr að bókhaldi almennt. Má þar helst nefna bókun reikninga og bankafærslur, reikningagerð, afstemmingar og uppgjör þ.m.t. vinna er snýr að undirbúningi ársreikninga og milliuppgjöra, virðisaukauppgjör og öll almenn skil til skattayfirvalda.

Launavinnslur

Launavinnsla felur í sér útreikning launa, skil til allra sjóða og skattayfirvalda á mánaðargrundvelli og færsla í yfirbókhald. Skil á launamiðum til launþega og skattayfirvalda fellur undir almennt bókhald.

Ráðgjöf

Við veitum ráðgjöf vegna reksturs fyrirtækja sama hvort það snýr að fjármálum eða öðrum þáttum rekstrarins.

Þjálfun starfsfólks

Við þjálfum þinn bókara eða þig í bókhaldi.

Bókarinn til þín

Viltu hafa bókhaldið hjá þér?
Ekkert mál við mætum.

Skattframtöl og kærur til opinberra yfirvalda

Við bjóðum upp á þjónustu við skil á skattframtölum fyrir bæði lögaðila og einstaklinga. Einnig getum við aðstoðað við kærur vegna álagninga.

Stofnsamningar og önnur skjalagerð

Við getum útbúið fyrir þig öll nauðsynleg gögn vegna stofnunar fyrirtækis s.s. stofnsamninga og önnur gögn er skila þarf til fyrirtækjaskrár. Við höfum einnig aðgang að löggiltum endurskoðanda ef þörf er á en slíkt getur til að mynda verið nauðsynlegt þegar verið er að færa einkarekstur yfir í félag.

Um Plús

Harpa Svævarsdóttir

Harpa Svævarsdóttir

Viðskiptafræðingur

Plús er í eigu Hörpu Sævarsdóttur, viðskiptafræðings. Hún útskrifaðist frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst sem viðskiptafræðingur (B.Sc) og frá Háskóla Íslands með master í reikningsskilum og endurskoðurn (M.Acc). Harpa hefur áratuga reynslu af bókhaldi og fjármálum og hefur m.a. starfað sem skrifstofustjóri, fjármálastjóri og forstöðumaður reikningshalds á síðustu árum ásamt því að hafa aðstoðað fyrirtæki og einstaklinga við skattauppgjör sín árlega.

Á haustmánuðum 2019 var ákveðið að stíga skrefið til fulls og stofna bókhaldsþjónustu og ráðgjöf um áramótin 2020. Skrifstofa okkar er staðsett að Hafnargötu 35 í Reykjanesbæ. Þar erum við að leggja áherslu á hlýlegt og heilsuvænt umhverfi.

Eins og er er einn bókari auk eiganda starfandi hjá félaginu en stefnt er að því að auka við starfsmannafjölda eftir því sem verkefni aukast. Nú þegar erum við með verkefni víðsvegar um land og er landfræðileg staða því engin fyrirstaða í dag.

Hafa Samband

Hafnargata 35
230 Reykjanesbær

    Sendu okkur skilaboð

    1 + 10 =